Kierujemy się zasadą “żeby móc coś zrobić dobrze – trzeba mieć czym….”