Wybór drewna, z jakiego powstaną Twoje schody, powinien być podyktowany nie tylko względami estetycznymi. W końcu to od gatunku, na jaki się zdecydujesz, zależy wytrzymałość Twoich schodów, ich odporność na działanie różnych czynników. Jakie parametry drewna będą miały znaczenie?

Twardość

Co oznacza? Twardość drewna oznacza stopień jego odporności na ścisk. Mówiąc inaczej, twardość to opór, jaki drewno stawia przedmiotom wciskanym w jego powierzchnię. Parametr ten wyrażany jest najczęściej w kg/cm2 lub też MPa.

Określenie twardości drewna jest dosyć trudne, gdyż mają na nią wpływ czynniki takie jak gęstość, wilgotność oraz struktura drewna.

Twardość drewna mierzy się dwoma metodami: Janki lub Brinella. W pierwszej w próbki drewna wciska się stalową kulkę o średnicy ok. 11 mm przez 2 minuty. Wykonuje się 4 próby i uśrednia ich wynik. Metoda Brinnela jest bardzo podoba, ale użytą podczas próby siłę dopasowuje się do gęstości drewna, co znacznie lepiej sprawdza się w przypadku gatunków iglastych o niejednorodnej strukturze.

Zobacz nasze najnowsze realizacje!

Dlaczego jest ważna?

Twardość drewna ma wpływ na trwałość schodów, a zatem szybkość i stopień ich zużywania.

Jaka jest twardość dla poszczególnych gatunków?

Zgodnie z metodą Janki drewno możemy podzielić na sześć klas twardości:

I) bardzo miękkie: osika, topola, wierzba, świerk, jodła, limba

II) miękkie: sosna, modrzew, lipa, brzoza, olcha, daglezja

III) średnio twarde: wiąz, orzech

IV) twarde: dąb czerwony, jesion, wiśnia, grusza, jabłoń

V) bardzo twarde: dąb, buk, grab, robinia akacjowa

VI) twarde jak kość: heban, kokos

Higroskopijność

Co oznacza? Drewno ma zdolność do tego, by pochłaniać wilgotność z powietrza lub też oddawać ją do otoczenia. Wynika to z tego, że dąży ono do zachowania równowagi higroskopijnej, czyli równowagi pomiędzy swoją wilgotnością a wilgotnością powietrza.

Dlaczego jest ważna?

W przypadku zaburzenia równowagi w wyniku zbyt dużej lub zbyt małej wilgotności powietrza, drewno pęcznieje lub się kurczy. Może prowadzić to do jego wypaczenia i zmniejszenia odporności na uszkodzenia.

Poszczególne gatunki drewna są mniej lub bardziej wrażliwe na zmiany wilgotności powietrza. Do gatunków, które charakteryzują się długim czasem wymiany wilgotnościowej, a tym samym mniej pracują (mniej kurczą się i mniej pęcznieją), należą: dąb, jesion, orzech, wiąz, mahoń i merbau. Najbardziej wrażliwe, a zatem najmniej odporne na zmiany wilgotności są świerk, sosna i daglezja.

Ścieralność

W przypadku gdy drewno ma zostać użyte jako materiał na podłogę lub schody ścieralność odgrywa bardzo duże znaczenie.

Co oznacza? Stopień ścieralności drewna to jego odporność na tarcie, czyli szybkość z jaką na jego powierzchni powstają spowodowane tarciem zmiany, np. w postaci ubytku. Najwyższą odporność na ścieranie wykazują gatunki twarde.

Wyceń szybko swoje schody korzystając z naszego formularza:

 

A może potrzebujesz również drzwi drewniane?